ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ “’งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ” 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2562,13:55  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา YC ปีการศึกษา 2555-2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2562,13:35  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาชีววิทยา เรื่องอาณาจักรสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางนุชนี ทองดีนอก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,12:56  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือฯ ชั้น ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางนุชนี ทองดีนอก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,12:53  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูเดิมที่แสนดี ประจำปีการศึกษา 2557 - 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562,22:27  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,13:22  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,13:21  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนสามประสาน (ศษ.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ชื่ออาจารย์ : นายสันตีรณะ นามวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,06:58  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ชื่ออาจารย์ : นายสันตีรณะ นามวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,06:55  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสันตีรณะ นามวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,06:47  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..