ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 11 มกราคม 2564 ม.6/1 6/2 6/3
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,18:47  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางลดาพร พงกาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,19:57  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 23 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,17:54  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20 -21 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2563,14:17  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 16 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,20:44  อ่าน 318 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 14 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:42  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2563,10:42  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารเรียนออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:36  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 2 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,18:15  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 4 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:35  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..