ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 2 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,18:15  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 4 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:35  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 3 ศักย์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:34  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 2 สนามไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:33  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 1 ประจุไฟฟ้า และแรงระหว่างประจุ
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:30  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบความรู้ที่ 4 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:26  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบความรู้ที่ 3 ศักย์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:23  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบความรู้ที่ 2 สนามไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:21  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบความรู้ที่ 1 ประจุไฟฟ้า และแรงระหว่างประจุ
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,12:47  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
ชื่ออาจารย์ : นางศิรประภาพรรณ ดีแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,13:38  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..