ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 23 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,17:54  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 20 -21 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2563,14:17  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 16 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563,20:44  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 14 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:42  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2563,10:42  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารเรียนออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,17:36  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 รหัส ค33101 2 กรกฎาคม 2563
ชื่ออาจารย์ : นางนัฐลดา พรมมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,18:15  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 4 ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:35  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 3 ศักย์ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:34  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานที่ 2 สนามไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นายสุพัฒน์ สอนบุบผา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,13:33  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..