สายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางพูลศรี ภูไชยแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางสาวบัวเรียน แก้วนิสสัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางกนกนุช บัวสำโรง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นางสุมลทา หลอดสว่าง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น /0

นายทวิช ตรีสูน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายอุดร อารีเอื้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเรืองอุไร ศรีโยธา
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น /0