ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม1 ม4 ปีการศึกษา 2561(ภาคปกติ) (อ่าน 19) 19 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (Gifted,MEP) (อ่าน 101) 14 ก.พ. 61
สถิตินักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1/2560 (อ่าน 238) 08 พ.ย. 60
การประกาศผลการเรียน 1/2560 (อ่าน 731) 09 ต.ค. 60
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 121) 10 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ภฤดา เอื้องสัจจะ (อ่าน 163) 21 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 153) 12 มิ.ย. 60