ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิตินักเรียนโณงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1/2560 (อ่าน 35) 08 พ.ย. 60
การประกาศผลการเรียน (อย่างไม่เป็นทางการ) (อ่าน 585) 09 ต.ค. 60
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 56) 10 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ภฤดา เอื้องสัจจะ (อ่าน 87) 21 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 100) 12 มิ.ย. 60