ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางหทัยรัตน์ สวัสดิผล

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำและชนิดของคำใน

ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

4 MAT

ผู้ศึกษา                    นางสาวหทัยรัตน์  สวัสดิผล  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สังกัด                      โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ทำการศึกษา           2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 532 ครั้ง