ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-book 

                   เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมPhotoshopCS6

                   โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ(STAD)

                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา         นางนภัสนันท์    อินทรปพงศ์

ปีที่พัฒนา      2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 192 ครั้ง