ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนภาคปกติและEP ม.1 ม.4 (รอบ2)
ประกาศผลสอบพร้อมรายงานตัว (รอบ 2) วันที่ 9 เมษายน 2561
มอบตัว ม.1 ม.4 (รอบ 2) วันที่ 10 เมษายน 2561
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว
1. ใบมอบตัวนักเรียน (ติดรูปถ่าย กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย)
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ต้องมี)
3. สูติบัตรนักเรียน (ต้องมี)
4. ใบเปลี่ยนชื่อสกุลนักเรียน (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ต้องมี ถ้าไม่มีให้ไปคัดสำเนาที่อำเภอ*)
6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ต้องมี ถ้าไม่มีให้ไปคัดสำเนาที่อำเภอ*)
7. ใบแสดงผลการเรียน ปพ1 ตัวจริงและสำเนา (ต้องมี)
*ในพานักเรียนพร้อมทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนไปคัดสำเนา*
**สำเนาทุกใบรับรองสำเนาให้ถูกต้อง**
***โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อย***
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 3358 ครั้ง