ภาพกิจกรรม
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561
เทศบาลนครขอนแก่นจัดงานวันครูแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น
ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประธาน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางโดยนายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมงาน
โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มอบรางวัล "ครูหัวใจทองคำ"
เพื่อเป็นกำลังใจแก่คุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลางในครั้งนี้ด้วย ได้แก่
คุณครูนุชนี ทองดีนอก
คุณครู
จุติพร เวฬุวรรณ
คุณครู
อัครเดช สีดามาตร์
คุณครู
พรสุข พัฒเพ็ง
คุณครู
รินจงค์ ขันทองคำ
คุณครู
บัวพิน สุขหนา
คุณครู
พูลศรี ภูไชยแสง
คุณครู
กานดา เปรุนาวิน
คุณครู
กสิณา อริย์ธัช
คุณครู
ปราณี หิมะธนะสุวรรณ
คุณครู
บุษบง บัวแสง
และคุณครู
นิตยา รัชชูวงศ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2561,22:53   อ่าน 1277 ครั้ง